Dane kontaktowe do weryfikacji zgłoszenia

Dane do publikacji w bazie punktów sprzedaży

6. Zgodnie z treścią art. 24 ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy Państwa, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Dane te będą przetwarzane przez Seven Polska jedynie dla celów marketingowych i kontaktowania się z Państwem za pośrednictwem niniejszej Witryny, poczty elektronicznej oraz telefonicznie i listownie, jeśli został podany numer telefonu i adres. 7. Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawienia lub całkowitego usunięcia. Seven Polska zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszych zasad o ochronie danych osobowych i ochrony poufności w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. Żadne treści zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią umowy ani porozumienia między Seven Polska a użytkownikiem Witryny. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Seven Polska S.C. informacji handlowych w zakresie produktów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) i w tym celu udostępniam identyfikujący mnie adres elektroniczny. Wyrażam zgodę na przetwarzanie dla celów marketingowych w zakresie produktów i usług moich danych osobowych przez Seven Polska S.C. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami). Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany(a) o: 1) adresie i siedzibie i pełnej nazwie Seven Polska S.C.; 2) celu zbierania danych; 3) prawie dostępu do treści swoich danych; 4) dobrowolności podania danych.